Kontakt: CubePrint, s. r. o., Paulína Baloghová

Korabinského 101/B, 811 02 Bratislava, tel: +421(0)907 731 676, mail: baloghova(at)3d-tlac.sk

NÁSTROJE 3D MODELOVANIA

Používame:

  • Cinema4D
  • 3D Studio Max
  • Blender

Pracujeme s týmito formátmi:

  • .c4d, .3ds, .blend, a niekoľko ďalších pre bežnú prácu
  • .stl, .ply, .wrl, .gis - formáty komunikujúce s 3D tlačiarňou
  • .wrl - formát pre prezeranie 3d modelov na webe pomocou prehliadača (napr. Cortona3D)