Kontakt: CubePrint, s. r. o., Paulína Baloghová

Korabinského 101/B, 811 02 Bratislava, tel: +421(0)907 731 676, mail: baloghova(at)3d-tlac.sk

FORMÁTY 3D TLAČE

VRML - Virtual Reality Modeling Language

Prípona súboru je .wrl. Ide o textový súbor, ktorý je kompatibilný takmer s každým 3D softvérom. Bol navrhnutý pre popis trojrozmerných scén pre zobrazovanie na internete.

GIS - Geographic Information System

Prípona súboru je .gis. Používa sa pre získavanie, ukladanie, analýzu a zobrazovanie geodetických dát. Vďaka nemu je možné tlačiť zemský povrch priamo bez iného prenosu či prepisu a teda s čo najvyššou možnou mierou presnosti.

PLY - Polygon File Format

Prípona súboru je .ply. Bol vyvinutý na Stanfordskej univerzite a používa sa na ukladanie údajov pri 3D scanovaní. Na Stanforde ho použili napr. na nascanovanie Michelangelovej sochy Dávida vo vysokom rozlíšení.

STL - Stereolithography

Prípona súboru je .stl. Pôvodný formát 3D CAD softvéru. Ide o "neutrálny" formát pre CAD systémy, ktorý reprezentuje zoznam trojuholníkov, ktoré tvoria daný model.