Kontakt: CubePrint, s. r. o., Paulína Baloghová

Korabinského 101/B, 811 02 Bratislava, tel: +421(0)907 731 676, mail: baloghova(at)3d-tlac.sk

FINALIZAČNÉ MATERIÁLY PRE VYTLAČENÉ MODELY

 • KYANOAKRYLÁTOVÁ ŽIVICA

  Vniká do modelu do hĺbky 2 - 3 mm. Výrazne spevňuje model. Po aplikácii je možné objekt jednoducho brúsiť či nanášať naň rôzne farby.
 • VODA

  Spevní vytlačený model a zároveň mu ponechá jeho pôvodnú bielu farbu. Prirodzene, model je možné ďalej upravovať.
 • EPOXIDOVÁ ŽIVICA

  Vniká do modelu do hĺbky 7 - 12 mm. Používa sa na finalizáciu modelov na báze škrobu alebo sadry.
 • VOSK

  Model spevní najmenej zo všetkých uvedených materiálov, ale preniká 100% cez celý model a zvyšuje farebnú sýtosť.