Kontakt: CubePrint, s. r. o., Paulína Baloghová

Korabinského 101/B, 811 02 Bratislava, tel: +421(0)907 731 676, mail: baloghova(at)3d-tlac.sk

3D TLAČ

Tri dimenzie predstavujú príjemnejšiu a efektnejšiu prezentáciu, umožňujú jedinečnú predstavu o sledovanom objekte a v neposlednom rade jeho jednoznačnú identifikáciu.

Doslova dávajú objektu tretí rozmer - tým do jeho skúmania zapájajú aj ďalší ľudský zmysel - hmat. Technológia nám umožňuje vytvoriť veci, ktoré by sa mechanicky vytvárali zdĺhavo a ťažko, či dokonca by sa nedali vytvoriť vôbec. Nenahraditeľná možnosť vziať objekt do dlane navyše vytvára v človeku pocit, že drží zhmotnenú predstavu či dokonca myšlienku.